MENU CLOSE
Kvēle SIA

Biroja un noliktavu komplekss, Ulmaņa gatve, Rīga

s5_1
s5_1s19_1
Bezmaksas

Objekta nosaukums: Biroju un noliktavu komplekss „Rasa”
Adrese: K.Ulmaņa gatve, Rīga
Arhitekti: SIA "5.iela"
Platība: 3 000 m2
Veiktie darbi: Būvkonstrukciju tehniskais projekts, autoruzraudzība